Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình

  • Địa điểm: Quy Nhơn - Bình Định
  • Sản phẩm: Máy gạt bùn Estruagua
  • Quy mô: 14.000m3/day
  • Chủ đầu tư: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)
  • Cung cấp và Xây dựng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN NGUYÊN