Nhà máy nước Sân Bay

  • Địa điểm: Trường Chinh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Sản phẩm: Máy bơm nước, van nước.
  • Quy mô: Scale: 12,000m3/day
  • Chủ đầu tư: Công ty cấp nước Đà Nẵng
  • Cung cấp và Xây dựng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN NGUYÊN