Lai Chau Water Plant

  • Địa điểm: Tan Phong - Lai Chau
  • Sản phẩm: Auma engine, Ideal Bombas Pump, Gate valve, Belgicast butterfly valve
  • Quy mô: 8000m3/day
  • Chủ đầu tư: LAI CHAU CLEAN WATER JOINT STOCK COMPANY
  • Cung cấp và Xây dựng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN NGUYÊN