Hai Phong Water Plant

  • Địa điểm: Hong Bang - Hai Phong
  • Sản phẩm: Water pump, water valve
  • Quy mô: 5000 m3/day
  • Chủ đầu tư: HAI PHONG WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
  • Cung cấp và Xây dựng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN NGUYÊN