Nhà máy nước Cầu Đỏ

  • Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
  • Sản phẩm: Van nước, Máy bơm nước
  • Quy mô: 12,000m3/day
  • Chủ đầu tư: Công ty cấp nước Quảng Nam - Đà Nẵng
  • Cung cấp và Xây dựng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN NGUYÊN