Nhà máy nước Diêm Điền.

  • Địa điểm: Thái Thụy - Thái Bình
  • Sản phẩm: Van cổng, van bướm, van cửa phai, tủ điện scada, máy bơm nước.
  • Quy mô: updating
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH VÀ VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC THANH BÌNH
  • Cung cấp và Xây dựng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN NGUYÊN